ОБУЧЕНИЯ

Тематични области: информационни и комуникационни технологии; нови и иновативни образователни методи.

Read More

МАТЕРИАЛИ

Полезни материали: презентации; уроци; листовки; полезни връзки.

Read More

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Мненията, становищата и вижданията Ви са важни за нас. Ще сме Ви благодарни да споделите Вашето мнение

Read More

“Неграмотните през 21 век няма да са онези, които не могат да четат и пишат, а тези, които не могат да учат, да забравят наученото и да научават наново.”
Алвин Тофлър
(“Шок от бъдещето”, 1970)

От 1.6.2019 г. в ПЕГ изпълнява проект 2019-1-BG01-KA101-061893 по програма Еразъм+ „Да бъдеш учител през 21-ви век“, КД, сектор „Училищно образование“. Този проект е в резултат от дефинираните дефицити в гимназията и е крачка в посока повишаване на капацитета на учителите за разчупване на традиционната класна стая. 6 учители ще имат възможност да се включат в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа. Избраните теми засягат две тематични области: информационни и комуникационни технологии и нови и иновативни образователни методи.

“Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies“;
“Teaching strategies, conflict management and emotional literacy“;
“Gamification“;
“21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity“;
“Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom“;
“Pupils on the stage: student-centred methodology and Audio-Visual projects“.

Вярваме, че можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, фокусирано върху личността на ученика.

ПЕГ „Йоан Екзарх” – Враца, училище, предоставящо условия за качествено чуждоезиково обучение и гражданско образование и безопасна учебна среда

2 comments

  1. Pingback: cigmadil clindamicina

  2. Pingback: onlypharmacies com

Comments are closed.