Избраните теми засягат две тематични области:
– информационни и комуникационни технологии;
– нови и иновативни образователни методи.

“Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies“;

Да научим учениците как да мислят е по-важно от това, да ги научим какво да мислят.

Бен Джонсън

“Teaching strategies, conflict management and emotional literacy“

The sources of conflict:
– 10% of conflict due to difference in opinion;
– 90% is due to wrong tone.

“Gamification“;

Ако съм свършил някаква работа, то е било, защото съм я чувствал като игра. Ако трябваше да работя, никога нищо нямаше да свърша.

Марк Твен

“21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity“;
“Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom“;

Обърнатата класна стая не е методология, тя е идеология

Брайън Бенет

“Pupils on the stage: student-centered methodology and Audio-Visual projects“.

Вярваме, че можем да променим класната стая и можем да работим за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, фокусирано върху личността на ученика.