Teaching strategies, conflict management and emotional literacy” 5-16.8.2019г. Флоренция, Италия
Таня Денова, старши учител по английски език

Gamefication” 4-15.8.2019 г. Пула, Хърватска
Елизабета Димитрова, старши учител по история и цивилизации

“Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies” 2-13.9.2019 г. Флоренция, Италия
Невелина Първанова, старши учител по английски език

21st Century Teaching – Competence-based Education, Soft-skills and Creativity ” 30.9-11.10.2019г. Флоренция, Италия
Валентина Михайлова, Директор

Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom acy” 14-25.10.2019г. Дъблин, Ирландия
Иванка Лекова, старши учител по английски език

Pupils on the stage: student-centred methodology and Audio-Visual projects” 28.10-8.11.2019г. Флоренция, Италия
Димитринка Георгиева, ръководител на направление ИКТ