„Възстановяване на българската държавност и изграждане на Княжество България“

открит урок по история и цивилизации на английски език, 10 клас


CLIL Science – Energy resources“ Module 1 Unit 5 (обобщение)

открит урок по английски език, 10 клас

„Дигитализация на училището или предизвикателството да бъдеш учител в 21ви век“ – обмен на добри педагогически практики между ПЕГ „Йоан Екзарх“ Враца и ГПЧЕ „Йордан Радичков“ Видин. Споделяне на опит от участие на учители в структурирани курсове във водещи европейски обучителни организации по програма Еразъм+.