Вътрешноинституционална квалификационна дейност „Геймификация“ – 18.11.2019 Практикум  4 часа

Вътрешноинституционална квалификационна дейност „Стратегии на преподаване, управление на конфликти и емоционална грамотност“ – 25.11.2019 Практикум  4 часа

Вътрешноинституционална квалификационна дейност „Креативност, иновации, мотивация и нови образователни методи“ – 18.12.2019 Практикум  4 часа

Вътрешноинституционална квалификационна дейност „Аудиовизуални образователни приложения в класната стая“ – 28-29.1.2020 Практикум  4 часа

Вътрешноинституционална квалификационна дейност „Учениците на сцената: методология, ориентирана към учениците и аудио визуални проекти“ – 27.3.2020 Дистанционно обучение. Практикум  4 часа